Vyklízecí práce 

Provádíme vyklízení půd, dvorů, sklepů, bytů, domů, kancelářských i výrobních prostor,pozůstalostí s následným odvozem a likvidací odpadu na skládce nebo v nejbližším ekodvoru.
Zajistíme přistavení kontejneru 3m3, 7m3, 12m3, 16m3, 20m3.


Odvoz nepotřebného starého železa ZDARMA!

Ceny služeb se většinou snažíme domluvit na místě podle náročnosti a rozsahu zadané práce. Naším cílem je, aby zákazník zaplatil dobrou cenu za dobrou práci, jak se říká, aby byla spokojenost na obou stranách.

Ceník
1 pracovník............................ 170 Kč/h
Doprava v Brně ........................... zdarma
Doprava mimo Brno ............... dle domluvy

K odvozu odpadu z vyklízených prostor používáme:

os.auto minivan 2m3................250 Kč/h
Využití ( pračky, ledničky, sporáky, knihy, rozložený nábytek, staré oděvy, elektroniku a další ) ekodvůr.
os. auto minivan + vozík 5m3....500 Kč/h
Využití ( např. vybavení jednoho pokoje - skříň, stůl, židle, postel, menší sedačka apd. ) ekodvůr.
dodávka 15m3........................1500 Kč/h
Využití ( veškerý odpad z bytu, sklepa, půdy apd. vyjma stavební suti a extrémně špinavého a zapáchajícího odpadu ) ekodvůr nebo skládka podle druhu odpadu.

Při použití vozidla k odvozu odpadu, je cena uvedená v ceníku za naplněné vozidlo + odvoz odpadu a uložení na skládku nebo do ekodvoru. Kilometrovné se nepočítá.

kontejner 3m3........................1800 Kč
Využití ( stavební suť, kameny, beton, hlína, písek apd. ).
kontejner 7m3........................3000 Kč
Využití ( veškerý odpad ).
kontejner 12m3......................3800 Kč
Využití ( veškerý odpad ). Nejpoužívanější typ.
kontejner 16m3......................4500 Kč
Využití ( veškerý odpad ).
kontejner 20m3......................4800 Kč
Využití ( veškerý odpad ). Skládka nebo spalovna podle druhu odpadu.

Důležité!
Při použití kontejneru je cena uvedená v ceníku za plný kontejner. Při zaplnění jen z části se cena odvíjí od váhy odpadu vážené na skládce. Zákazník zaplatí po naložení částku uvedenou v ceníku za plný kontejner a po zvážení a vyložení na skládce mu bude vyúčtována skutečná cena za váhu odpadu a přeplatek vrácen.

PRO CENOVOU KALKULACI ZDARMA VOLEJTE 724344323

CENA ZA KONTEJNER UVEDENÁ V CENÍKU ZAHRNUJE:
PŘISTAVENÍ, PRONÁJEM, ODVOZ PLNÉHO KONTEJNERU NA SKLÁDKU A LIKVIDACI ODPADU.


Pokud bude potřeba umístit kontejner ne pozemku města, je nutné připočítat poplatek za zábor veřejného prostranství, většinou 100 - 200 Kč za den.